ZŠ a MŠ Samuela Timona - Starší žiaci

Alexander Fábik

pravý útok