Zoznam zapojených škôl v meste Trenčín:

 1. ZŠ Na Dolinách
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 2. ZŠ Ul. Laca Novomeského
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 3. ZŠ Hodžova
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 4. ZŠ Veľkomoravská
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 5. ZŠ Dlhé hony
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 6. ZŠ Trenčianska Turná
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 7. ZŠ Dolná Suča
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 8. ZŠ A. Bernoláka
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci
 9. ZŠ a MŠ Samuela Timona
  1. Mladší žiaci
  2. Starší žiaci